Hình ảnh lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hà Nội

Lên top