Hình ảnh các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lên top