Hiệp định EVFTA: Lá phiếu tín nhiệm của EU đối với Việt Nam

Ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU tại Hà Nội ngày 30.6.2019. Ảnh: AFP
Ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU tại Hà Nội ngày 30.6.2019. Ảnh: AFP
Ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU tại Hà Nội ngày 30.6.2019. Ảnh: AFP
Lên top