Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện quân sự tại Phú Yên