Hiện trường tan hoang sau vụ cháy gần 2.000 m2 tại KCN Ngọc Hồi