Hiện trường cả trăm tấn bùn thải công nghiệp xả trộm gần ủy ban xã

Bùn thải được bỏ trong hàng trăm bao nhỏ, vứt bừa bãi tại khu đất trống phía sau UBND xã Lộc An
Bùn thải được bỏ trong hàng trăm bao nhỏ, vứt bừa bãi tại khu đất trống phía sau UBND xã Lộc An
Bùn thải được bỏ trong hàng trăm bao nhỏ, vứt bừa bãi tại khu đất trống phía sau UBND xã Lộc An
Lên top