Hiện trường cả trăm tấn bùn thải công nghiệp xả trộm gần ủy ban xã