Hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top