Hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường: Tầm nhìn từ Bản Tuyên ngôn Độc lập 1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 (ảnh phải) tại Quảng trường Ba Đình (ảnh trái). Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 (ảnh phải) tại Quảng trường Ba Đình (ảnh trái). Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 (ảnh phải) tại Quảng trường Ba Đình (ảnh trái). Ảnh: Tư liệu
Lên top