Hết đời cha tới đời con làm giỗ Bác Hồ

Ông Trần Thanh Bình lúc còn sống bên gian thờ Bác Hồ. Ảnh: Kỳ Quan
Ông Trần Thanh Bình lúc còn sống bên gian thờ Bác Hồ. Ảnh: Kỳ Quan
Ông Trần Thanh Bình lúc còn sống bên gian thờ Bác Hồ. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top