Hệ thống lấy ý kiến dân về loa phường của Hà Nội đang ngừng hoạt động