Hé lộ nguyên nhân tàu hỏa húc xe tải ở Bình Định khiến một người chết