Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

HĐND TPHCM miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND TPHCM của ông Lê Văn Khoa

Ông Lê Văn Khoa phát biểu trước khi từ nhiệm. Ảnh: Trung Sơn
Ông Lê Văn Khoa phát biểu trước khi từ nhiệm. Ảnh: Trung Sơn