HĐND TPHCM miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND TPHCM của ông Lê Văn Khoa

Ông Lê Văn Khoa phát biểu trước khi từ nhiệm. Ảnh: Trung Sơn
Ông Lê Văn Khoa phát biểu trước khi từ nhiệm. Ảnh: Trung Sơn
Ông Lê Văn Khoa phát biểu trước khi từ nhiệm. Ảnh: Trung Sơn
Lên top