HĐND TPHCM họp kỳ cuối năm: Dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND TP

Kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM Khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: Minh Quân
Kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM Khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: Minh Quân
Kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM Khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: Minh Quân
Lên top