HĐND TP. Hải Phòng: 18.000 công nhân có nhu cầu bức thiết về nhà ở

Phiên chất vấn HĐND chiều ngày 6.12
Phiên chất vấn HĐND chiều ngày 6.12
Phiên chất vấn HĐND chiều ngày 6.12
Lên top