HĐND tỉnh Nghệ An chất vấn 2 vấn đề "nóng"

Các đại biểu làm lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Tuyên
Các đại biểu làm lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Tuyên
Các đại biểu làm lễ chào cờ khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top