HĐND tỉnh Nghệ An biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Tuyên
Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Tuyên
Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top