HĐND Đà Nẵng họp bất thường bàn về chức vụ do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhiệm

Chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng hiện vẫn do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhiệm. Ảnh: Sputnik.
Chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng hiện vẫn do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhiệm. Ảnh: Sputnik.