Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hãy ngừng ngay bê tông hóa Sơn Trà!