Hậu trường chưa kể về Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Ông Bùi Hữu Dược chia sẻ trong hội nghị sáng 9.5. Ảnh: PV.
Ông Bùi Hữu Dược chia sẻ trong hội nghị sáng 9.5. Ảnh: PV.
Ông Bùi Hữu Dược chia sẻ trong hội nghị sáng 9.5. Ảnh: PV.
Lên top