Hậu Giang đã nhận được đơn xin ra khỏi Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh