Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hậu Giang đã nhận được đơn xin ra khỏi Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh