Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hậu Giang cử cán bộ đến tận nhà ông Trịnh Xuân Thanh để tìm nhưng không thấy