Hào khí Cách mạng Tháng tám ở một góc miền Tây

Bia truyền thống ghi nhớ trận đánh ngày 6.1.1946 ở ấp Nhà Dài. Ảnh: K.Q
Bia truyền thống ghi nhớ trận đánh ngày 6.1.1946 ở ấp Nhà Dài. Ảnh: K.Q
Bia truyền thống ghi nhớ trận đánh ngày 6.1.1946 ở ấp Nhà Dài. Ảnh: K.Q
Lên top