"Hành vi chiếm đoạt bảo hiểm của người lao động phải được xét xử"

ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): "hành vi chiếm đoạt bảo hiểm của người lao động là hành vi vi phạm pháp luật, nó phải được xét xử. Ảnh: QH
ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): "hành vi chiếm đoạt bảo hiểm của người lao động là hành vi vi phạm pháp luật, nó phải được xét xử. Ảnh: QH
ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): "hành vi chiếm đoạt bảo hiểm của người lao động là hành vi vi phạm pháp luật, nó phải được xét xử. Ảnh: QH
Lên top