Hành trình 30 năm lần theo dấu chân các nhà báo liệt sĩ

Nhà báo Văn Hiền và cuốn sách “Dáng đứng dưới tầm bom”. Ảnh: QUANG ĐẠI
Nhà báo Văn Hiền và cuốn sách “Dáng đứng dưới tầm bom”. Ảnh: QUANG ĐẠI
Nhà báo Văn Hiền và cuốn sách “Dáng đứng dưới tầm bom”. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top