Cán bộ về hưu có sai phạm trong thời gian công tác vẫn bị kỷ luật:

Hành lang pháp lý xử lý mọi vi phạm

Ông Vũ Trọng Kim – Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đoàn Hải Dương). Ảnh Q.H
Ông Vũ Trọng Kim – Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đoàn Hải Dương). Ảnh Q.H
Ông Vũ Trọng Kim – Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đoàn Hải Dương). Ảnh Q.H
Lên top