Hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Trong những năm qua, hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh T.Vương
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Trong những năm qua, hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh T.Vương
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Trong những năm qua, hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh T.Vương
Lên top