TPHCM:

Hàng trăm ngôi nhà ở Sài Gòn bị nước nhấn chìm trong đêm