Hàng trăm học sinh hào hứng tham gia khởi động “Chinh phục Vũ Môn”