Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm hộ dân lật đật xách xô xin nước giữa lòng Hà Nội