Hàng rào sắt xuyên dọc xe buýt, tài xế may mắn thoát chết