Hàng rào điện tử ngăn cách người - voi ở Đồng Nai: “Chống chỉ định” với trẻ em

Hàng rào điện tử ngăn cách voi-người_Ảnh: P.T
Hàng rào điện tử ngăn cách voi-người_Ảnh: P.T