Nghệ An:

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa có tượng Phật ngọc bích lớn nhất thế giới