Hàng nghìn người đi bộ trải nghiệm quanh Hồ Hoàn Kiếm