Hàng nghìn chiến sĩ công an các tỉnh chung tay hiến máu cứu người

Công an tỉnh Lào Cai tích cực trong phong trào hiến máu cứu người. Ảnh: Gia Chiến - Bá Ngọc
Công an tỉnh Lào Cai tích cực trong phong trào hiến máu cứu người. Ảnh: Gia Chiến - Bá Ngọc
Công an tỉnh Lào Cai tích cực trong phong trào hiến máu cứu người. Ảnh: Gia Chiến - Bá Ngọc
Lên top