Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng ngàn người Sài Gòn trễ giờ làm vì giao thông tê liệt 4 giờ