Hàng loạt cây xanh đổ sau bão số 1 bị “bỏ rơi” đang khắc khoải chờ “chết“