Hà Nội:

Hàng loạt cây xà cừ bị đục thân, lột vỏ trên đường Láng