Hàng loạt cán bộ Sóc Sơn (Hà Nội) bị kiểm điểm do sai phạm đất đai

Công trình xây dựng trái phép đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Thắng
Công trình xây dựng trái phép đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Thắng
Công trình xây dựng trái phép đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Thắng
Lên top