Hàng không thúc đẩy tăng trưởng du lịch vùng miền Trung – Tây Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị.
Lên top