Hàng chục tấn cá nhiễm Phenol trữ trong kho lạnh chưa được xử lý dứt điểm