Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng chục chiến sĩ PCCC Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm người nghi nhảy cầu tự tử