Hàn Quốc tin Việt Nam sẽ vươn lên thành đối tác thương mại lớn thứ 3

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kun Huyng-ahn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Hàn Quốc đang dự họp Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam- Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kun Huyng-ahn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Hàn Quốc đang dự họp Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam- Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kun Huyng-ahn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Hàn Quốc đang dự họp Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam- Hàn Quốc. Ảnh: Thành Chung.
Lên top