Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN triển khai Chương trình ứng phó nhanh COVID-19

Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc ngày 6.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc ngày 6.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc ngày 6.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top