Hai Thủ tướng Việt Nam, Lào đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

Lên top