Hai Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị kỷ luật khiển trách

Từ ngày 2 đến 4.7.2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37. Ảnh: UBKTTW.
Từ ngày 2 đến 4.7.2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37. Ảnh: UBKTTW.
Từ ngày 2 đến 4.7.2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37. Ảnh: UBKTTW.
Lên top