Hai phương án về quy định sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh QH
Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh QH
Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh QH
Lên top