Hải Phòng: Xử phạt 6 trường hợp đốt và tàng trữ pháo trái phép