Hải Phòng: Xe container mất lái tông sập 4 nhà dân