Hải Phòng trang hoàng đường phố đón Chủ tịch Kim Jong-un

Đường phố Hải Phòng được trang hoàng ở những nơi được cho là Chủ tịch Kim Jong-un đi qua - ảnh HH
Đường phố Hải Phòng được trang hoàng ở những nơi được cho là Chủ tịch Kim Jong-un đi qua - ảnh HH
Đường phố Hải Phòng được trang hoàng ở những nơi được cho là Chủ tịch Kim Jong-un đi qua - ảnh HH
Lên top