Hải Phòng: Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng 5 năm qua

Vụ tham nhũng tại phà Gót (Hải Phòng) khiến nhiều lãnh đạo, nhân viên tại đây bị khởi tố. Ảnh: MC
Vụ tham nhũng tại phà Gót (Hải Phòng) khiến nhiều lãnh đạo, nhân viên tại đây bị khởi tố. Ảnh: MC
Vụ tham nhũng tại phà Gót (Hải Phòng) khiến nhiều lãnh đạo, nhân viên tại đây bị khởi tố. Ảnh: MC
Lên top